English | 登录 | 注册

浙江纳德仪器联系电话

当前位置:首页 > 产品中心 > 产品分类

 • Analytik jena耶拿原子吸收光谱仪ZEEnit700P Analytik jena耶拿原子吸收光谱仪ZEEnit700P 产品简介: 主要特点: 1.火焰-石墨炉一体化,紧凑设计,不用机械切换原子化器  2.横向加热石墨炉技术  3.三磁场塞曼和氘空心阴极灯双扣背景&…

  产品型号:ZEEnit700P   |   产品品牌:Analytik jena 耶拿

 • 优纳特循环水冷却器新款推荐!
 • atago
 • roche
 • Sartorius 纯水器
展开
 • QQ咨询

 • 在线咨询
 • 点击这里给我发消息
 • 点击这里给我发消息
 • 点击这里给我发消息